ppe we came to change

  תנאי קבלה

  תנאי הקבלה לתכנית פכ"מ לשנת תשפ"ה (תחילת לימודים אוקטובר 2024) הינם:

  1. ציון סכ"מ (שקלול בגרות ופסיכומטרי) 640 לפחות. למחשבון לחישוב סכ"מ וסיכויי קבלה - לחצו כאן.

  2.בגרות במתמטיקה ברמת 5 יח' בציון של 70 ומעלה, או ברמת 4 יח' מתמטיקה בציון 80 לפחות.

  *למי שאינו עומד בתנאי זה, קיימת אפשרות להירשם לקורס קיץ להשלמת 4 יח"ל במסגרת המכינה האוניברסיטאית. לפרטים לחצו כאן.

  3. ציון 120 לפחות בבחינת ידע בעברית (יע”ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה”ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית.

  4. ציון סיווג 85 בשפה האנגלית (רמת בסיסי) מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ”יר, או בחינת אמי”רם.

  5. עמידה בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים (תעודת בגרות או תעודה שוות ערך לה כגון תעודת מכינה).

  קבלה ללא פסיכומטרי לתכנית פכ"מ:

  קבלה למצטייני המכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה:

  1. קבלה ישירות לתואר - ממוצע מכינה 93 גולמי (ללא בונוסים) . קבלה לקורסי קדם - ממוצע מכינה 85-92 גולמי (ללא בונוסים).
  2. 4 יח"ל מתמטיקה בציון 80 לפחות, או 5 יח"ל בציון 70 לפחות.
  3. ציון סיווג 85 בשפה האנגלית (רמת בסיסי) מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ”יר, או בחינת אמי”רם.
  4. יע"ל 120

  קבלה על פי ממוצע בגרות:

  1. בגרות מלאה בממוצע 110 ומעלה.
  2. בגרות במתמטיקה – 4 יח"ל ציון 80 או 5 יח"ל ציון 70 לפחות
  3. ציון סיווג 85 בשפה האנגלית (רמת בסיסי) מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ”יר, או בחינת אמי”רם.
  4. רמת סיווג עברית: ציון 120 במבחן יע"ל )לחייבים במבחן ידע בעברית.

  קבלה לקורסי קדם -

  בעלי בגרות בממוצע 90 עד 110, או בעלי סכ"ם הנע בין 570-629, יידרשו ללמוד בסמסטר הראשון ללימודיהם קורסי קדם על מנת להתקבל לתואר, ולסיימם בהצלחה בממוצע 70 לפחות. תלמידי המכינה האוניברסיטאית של חיפה - ראו סעיף קבלה למצטייני מכינה.

  קורסי קדם הינם קורסי מבוא הנלמדים טרם הקבלה של המועמד לתואר. הקורסים הינם חלק מתכנית הלימודים של פכ"מ, ויוכרו לתואר למי שיסיים אותם בהצלחה. משך לימודי קורסי הקדם – סמסטר אחד בלבד. כדי להתקבל לקורסי קדם יש לעמוד גם בתנאי הקבלה הבאים:

  1. בגרות במתמטיקה – 4 יח"ל ציון 80 או 5 יח"ל ציון 70 לפחות
  2. ציון סיווג 85 בשפה האנגלית (רמת בסיסי) מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ”יר, או בחינת אמי”רם. .
  3. רמת סיווג עברית: ציון 120 במבחן יע"ל )לחייבים במבחן ידע בעברית ( 5 .

  שימו לב! אם הנכם מעוניינים להגיש מועמדות לקורסי קדם, יש להירשם באתר האונ' בלשונית תואר ל"לימודים לקראת תואר ראשון – פכ"מ", ולא להירשם ישירות לתואר.

   

  מזכירות התכנית תיצור קשר באמצעות המייל עם כל מי שהגיש מועמדות לתכנית פכ"מ.

  לפניות ניתן לשלוח מייל לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  או לפנות לטלפון 04-8249081

   multy toar ppe

   

   

  © תוכנית פכ"מ - תואר ראשון משולב בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה | בניין מדרגה, קומה 4 | אוניברסיטת חיפה | אבא חושי 199, חיפה