ppe we came to change

  מה עושים עם פכ"מ?

  בוגרי התואר הראשון של פכ"מ יוכלו להשתלב במגוון תחומי עיסוק, כגון: השירות הציבורי, מנהל עסקים, כלכלה ובנקאות, פוליטיקה – חברי כנסת, עוזרים פרלמנטריים ועוד, ייעוץ פיננסי, שירות דיפלומטי, ייעוץ ציבורי, חינוך, ראשי מועצות וערים, משרדי ממשלה, עובדי מחקר, ארגונים מקומיים ובינ"ל שפעילותם כוללת ניתוח מערכות, פעילים בעמותות חברתיות, ועוד...

  כמו כן, בוגרי פכ"ם יוכלו להמשיך לתואר שני MA או למסלול הישיר לדוקטורט בפילוסופיה או במדעי המדינה (בתנאי ויעמדו בדרישות הקבלה) ללא השלמות של קורסים נוספים. עבור תואר שני MA בכלכלה יוכלו בוגרי פכ"מ להתקבל בתנאי ויעמדו בדרישות הקבלה וישלימו בהצלחה קורסי השלמה. לפירוט נוסף על התארים המתקדמים לחצו כאן.

  תכניות תואר שני הפתוחות בפני בוגרי פכ"מ כוללות בין השאר: דיפלומטיה, ניהול משא ומתן וקבלת החלטות, ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית, ביקורת פנימית וחיצונית, מנהל השלטון המקומי, תכנית המנהלים במנהל ומדיניות ציבורית, לימודי דמוקרטיה, פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה, National Security Studies , ועוד.

  ppe students

  © תוכנית פכ"מ - תואר ראשון משולב בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה | בניין מדרגה, קומה 4 | אוניברסיטת חיפה | אבא חושי 199, חיפה