ppe we came to change

  המסלול

  תכנית פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה - פכ"מ מתבססת על מודל שנוסה בהצלחה באוניברסיטת אוקספורד מאז שנות העשרים. הרציונל העומד מאחוריה הוא בניית מאגר של ידע כללי אינטגרטיבי שישמש מומחים בתחומי ידע יישומיים הנדרשים בנושאים של כלכלה, מדיניות ציבורית ופוליטיקה. התכנית מעניקה את ההתמחות ואת הידע הכללי (ההומניסטי ברובו) המתלווה אליה ותומך בה. בזכות הצלחת התכנית, היא הועתקה בגרסאות שונות באוניברסיטאות אחרות בעולם, כולל בישראל. התכנית הישראלית הראשונה הוקמה ב-1998 באוניברסיטה העברית, ומאוחר יותר באונ' ת"א. מאז הקמת התכנית ועד היום היא מהווה מוקד משיכה לתלמידים מצויינים רבים.

  באוניברסיטת חיפה מצויים כבר חוקרים העוסקים בהיבטים השונים של התוכנית; בפילוסופיה, במיוחד בפילוסופיה פוליטית, בכלכלה, ובמדעי המדינה. שיתוף פעולה ביניהם במסגרת תוכנית פכ"מ מהווה מוקד ידע ייחודי לסטודנטים מצוינים המתעניינים במבט אינטגרטיבי על שאלות של חברה-כלכלה-פילוסופיה. זוהי אחת התכניות היוקרתיות ביותר בעולם, ובאוניברסיטה בפרט.

  היותה של אוניברסיטת חיפה מוסד יחיד ברמה אוניברסיטאית בצפון הארץ, והמגוון היישובי והאתני המאפיין איזור זה, משפיע באופן ייחודי וחיובי על השיח ועל מאגר הרעיונות שעשויים להתפתח בתוך קהילת הסטודנטים, כפי שמוכיח ניסיונה רב השנים של האוניברסיטה.

  קהל היעד העיקרי של התוכנית הוא אנשים ונשים הרואים את עצמם בעתיד כמקבלי החלטות בשירות הציבורי-ממשלתי, במגזר העסקי, ובארגונים בינלאומיים. בפני אנשים אלה יעמוד אופק של פעילות מעשית ענפה בסביבה אסטרטגית מקומית, אזורית וגלובלית מורכבת ורבת-פנים. התכנית מבקשת להכשיר אותם לאתגר זה באמצעות פיתוח כלים ותובנות שיעניקו פרספקטיבה חדשה לטיפול במגוון רחב של סוגיות המשפיעות או מעוצבות בסביבתה הפוליטית והכלכלית של ישראל. הצלחת התוכניות המקבילות בארץ ובחו"ל מעידה על הצורך שקיים בשירות הציבורי בעובדים שלא רק מתמצאים בחישובים כלכליים או בשיקולים מעשיים צרים, אלא מסוגלים לראות את התמונה הרחבה של צורכי החברה, כשאלה נשקלים על רקע ערכים כמו צדק חברתי, סולידריות, ואוטונומיה אישית.

   

  © תוכנית פכ"מ - תואר ראשון משולב בפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה | בניין מדרגה, קומה 4 | אוניברסיטת חיפה | אבא חושי 199, חיפה